پايگاه اطلاع رسانی ، آموزشي صنعت ساختمان (عمران، معماری و دکوراسیون ):

  نماد اعتماد الکترونیک
تمامي كالاها و خدمات اين سایت، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي باشند و فعاليت هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
  تبلیغات
مبلمان اتاق کودک آپادانا
تجهیزات خم و خاموت پارس خاموت
تاکسی بیسیم تهران

  صفحات سایت
 
»آموزش   »نرم افزارهای تخصصی   »معماری   »آموزش 3DMax در سطح پیشرفته (بخش هفتم)   

آموزش 3DMax در سطح پیشرفته (بخش هفتم)

 Reactor :

Reactor ها برنامه هایی هستند كه به ما این اجازه را می دهند كه صحنه هایی با پیچیدگی زیاد را به آسانی وسرعت باسازی كنیم . به وسیله آنها می توان قیدها واتصالات گوناگونی را ایجاد نماییم ورفتارهایی مانند باد وموتور را به آسانی می توان انجام داد.

در شروع كار شی مورد نظر خود را ایجاد نمایید وبه وسیله Peactor خصوصیات فیزیكی را به آن نسبت دهید. اشیاء را می توان متحرك ساخت یا ثابت نمود یا آنهارا به كمك قیدها به همدیگر متصل نمود . بعد از نسبت دادن این خصوصیات می توانید جلوه های طبیعی درصنحه خود داشته باشید.

Reactor پنجره ای را دارا می باشد كه می توان به كمك آن پیش نمایش ازمتحرك سازی یا صحنه را داشت وتمام تنظیمات را به صورتRealtime زمان واقعی داشت. حتی می توانید دراین پنجره به گردش نیز بپردازید . وسپس با كلیك كردن دوباره به صحنه خود وارد شوید.

 

 آشنایی با پارامترهای Reactor :

دراینجا شما با پارامترهایReactor ونیز نوع كاركردن و چگونگی دسترسی آسان به آنها را خواهید آموخت.

به طور كلی چهار راه برای پیدا كردن واستفاده نمودنReactor ها وجود دارد كه درزیر آنها را توضیح خواهم داد:

 

 

 

1-  استفاده ازنوار منو:

 

 

با استفاده ازنوار منویReactor می توانید به تمام ابزار وقیدها ونیز لفافه های فضاییReactorها دسترسی داشته باشید. بازدن و رفتن بروی این منو باز می شود وآماده استفاده .

 

 

2-استفاده از پانلCreate :

به كمك پانلCreate ورفتن به قسمتHelpers ها می توانید ازReactor استفاده نمایید.

 

 

3-  استفاده ازReactor bar

به كمك قسمتReactor bar  می توانید به امكانات این برنامه دسترسی داشته باشید.

 

 

4-  استفاده كلید های میانبر راست كلیك Alt+shiftt

زمانی كه درصحنه دو دكمهAlt+shift را نگه دارید وسپس راست كلیك نمایید منوی فرعی برنامهReactor  باز می شود.

 

خوب تا اینجا راه و روش های گوناگون رسیدن به این برنامه را آموختید حالا وقت آن رسیده كه كار را باReactor آغاز نماییم

 

 

 البته خاطرنشان كنم كه یك سری دیگر ازامكاناتUtilites می باشد مانند پنجره پیش نمایش وشبیه سازی یا تغییر جهان وغیر…………

 

 

ایجاد یكReactor :

درReactor ها اكثر قیدها ومجموعه ها دارای آیكون خاص به خود می باشند . این آیكون ها در صحنه نمایش داده می شود ولی قابل رندر نمی باشد.

 

Riqid Bodies

بدنه های محكم یا سختRiqid Bodies اصلی ترین بلوك های ساخت درمحیطReactor به شمار می روند . هرشی كه قابل تغییر نباشد را مثل یك میز یا یك كلید را می توان یكRiqid Bodies نامید هرشی درصحنه را می توان به عنوان یكRiqid Bodies    بدنة سخت تبدیل نمود. امكان دارد كه شی كه شما می خواهید به بدنة سخت تبدیل كنید از چند شی تشكیل شده باشد. دراینجا اسم این بدنة سخت راCompound riqid body می نامند.

 

 

ممكن است بدنه سخت مورد نظرشما در بسطر زمان متحرك سازی شده باشد وتغییرشكل دهد آن وقت است محدوده بدنه سخت شما همان فریم اول می باشد.

 

 

یك تمرین:

یك صحنه جدید ایجاد نمایید ودرصحنه یك شیBox ایجاد نمایید . وهمچنین یكPlane  درصحنه خلق نمایید. شیBox را انتخاب نمایید.

 

 

به ترتیبReactor > openoproperty Editorرا انتخاب نمایید. پارامترmass شیوه وقوع برخورد سایر اشیاء ونیروی خارج شده را تعیین می نماید اگر این پارامتررا معادل صفرقرار دهید شی در طول متحرك سازی درجای خود ثابت می ماند وبقیه اشیاء با آن برخورد می كنند . این مقدار برایBox معادل 60 قرار دهید و برایPlane معادل صفرتنظیم نمایید.

پارامترFrection میزان و ضریب اصطحكاك می باشد. این پارامتر میزان نرمی حركت شی برروی اشیاء دیگر را تعیین می نماید كه برای هردوشی 5% كافی می باشد.

پارامترElasticity تاثیر برخورد اشیاء را تعیین می نماید یعنی زمان برخورد شی با چه شتاب و جهشی برگردانده شود. برای شیBox معادل 5/2 وبرای شیPlane معادل 2% را تعیین نمایید.

گزینهInaective اگر فعال باشد آنگاه بهنگام شروع متحرك سازی آن شی غیر فعال است.

وبرای فعال شدن باید با یك شی دیگر تقابل داشته باشد یا باحركات ماوس آن را حركت دهیم بعنوان مثال اگر یك شی را درهوا قرار دهید وپارامترmass را به آن نسبت دهید وكادركنترلی Inactive را برای آن فعال كنید هنگامیه متحرك سازی را شروع كنید شی درهواباقی می ماند این كار  را برای شیPlane انجام می دهیم وگزینهInactive را فعال می كنیم .

اگر گزینه فعال باشد دراین زمان دیگر این شی با اشیاء دیگر برخورد نخواهد داشت وازداخل آنها گذر خواهد نمود.

 

 

گزینه Disable all collisions :

اگر این گزینه فعال باشد دراین زمان دیگر این شی با اشیاء دیگر برخورد نخواهد داشت واز داخل آنها گذر خواهد نمود.

 

 

گزینه Unyielding :

اگر كادر كنترلیUnyielding فعال باشد آنگاه شی متحرك سازی قبلی را ازمحیط 3Dsmax دریافت می كند.

 

 

گزینه Phantom :

كادر كنترلیPhantom اگر برای یك شی فعال باشد آن شی داخل صحنه حضور فیزیكی نخواهد داشت و از درون سایر اشیاء عبور می كند.

 

 

گزینه Simulation  geometry :

زیر قسمتSimulation geometry می توانید نوعی شی جایگزین ( نایب ) برای شما داخل صحنه خود ایجاد نمایید تا عملیات را سریعتر وراحتر انجام دهید. برای هردوشی داخل صحنه از روشMesh cohvex  hull استفاده نمایید.

تااینجا پیچیدگی و گنگی این سیستم برای شما بازشده وترس شما ازاین سیستم فروریخت.

این فایل را درپوشه ای به نامReactor كه درست می كنید ذخیره نمایید.
 

در ادامه آموزش های قبلی و مطالبReactorها می خواهیم اشیاء تركیبی را معرفی كنیم.

 

Rigid body :

می دانید كهRigid bodyممكن است شامل یك یا چند شی باشد.اگر خصوصیات فیزیكی را به یك شی نسبت داده و سپس آن را به یك مجموعهRigid body اضافه كنید می گوییم مجموعه شامل یك شی ابتدایی است.اما می توانید مجموعهRigid bodyمتشكل از چند شی ایجاد نمایید.ابتدا باید اشیاء را گروه بندی نمایید.سپس گروه را به یك مجموعه بدنه سخت اضافه می كنید اعضای گروه آنگاه اشیاء ابتدایی مجموعهRigid body می شوند

 

Rigid body collection :

این مجموعه یك شی كمكی Reactor است كه بعنوان یك نگهدارنده برای بدنه های سخت عمل می كند هرگاه یك مجموعه Rigid bodyدرصحنه ایجاد نمایید می توانید به هر تعداد اشیاء معتبر را به این مجموعه اضافه نمایید.

1 ) داخل پانل Reactorدكمه Rbcollectionرا فعال كنید یا در نوار ابزار سمت چپ پنجره اصلی دكمهcreate rigid body collectionرا فعال نمایید.

2 ) داخل یكی از دیدگاه ها كلیك نموده و دكمه ماوس را رها كنید.آیكون مجموعه بدنه سخت آشكار خواهد شد.

3 ) پانل Modifyرا بازكنید پایین پانل دكمه Pickرافعال كنید. بر روی شی Rigid body داخل صحنه كلیك كنید دوباره دكمه Pickرا فعال نموده و شی مورد نظر را كلیك كنید.

4 ) اگر تعداد اشیاء مورد نظر زیاد است پایین پانل دكمه Addرا كلیك نموده و سپس نام همه اشیاء مورد نظر را انتخاب نموده و دكمهSelectرا بزنید.

5 ) بترتیب Reactor > create animationدر نوارمنو را كلیك كنید یك پیام آشكار شده و متذكر می شود كه از شی Concaveاستفاده نمایید.دكمه Closeرا كلیك كنید.شی Sphereرا انتخاب كنید بترتیبReactor > open property editor درنوار منو را كلیك كنید گزینه  Concave meshزیر قسمت Simulation geometryرا انتخاب نمایید.برای سایر اشیاء نیز به همین روش عمل كنید.

6 ) بترتیب Reactor>create animationرا كلیك كنید دكمه Okو سپس دكمه Continueرا كلیك كنید متحرك سازی را اجرا نمایید فقط كره سقوط می كند چون دارای ماده سنگین است.

7 ) این فایل را در پوشه Reactorكه ساختید ذخیره نمایید.

 

قیدها :

هنگامیكه متحرك سازی را اجرا می كنید اشیاء بطور خودكار سقوط كرده یا با یكدیگر برخورد نموده یا جهش دارند فرض كنید می خواهیم یك صحنه باز شدن درب توسط یك مرد را متحرك سازی نماییم اما چگونه می توان مطمئن شد كه شی درب Rigid bodyبر روی زمین سقوط نكند ویا هنگام چرخش بر روی لولاها بدرستی عمل كند؟ بدین منظور از قیدهاConstraintاستفاده می كنیم انواع قیدها به شما امكان می دهند تاحركات اشیاء در شبیه سازی فیزیكی را محدود و كنترل نمایید.

 

قیدSpring :

شی كمكی Springبه شما امكان می دهد نوعی حالت فنری بین دو شیRigid body یا بین یك شی Rigid bodyو یك نقطه در فضا ایجاد نمایید.

1 ) این فایل را Downloadكنید.

2 ) شی Plan را انتخاب نموده و پنجره Property editor را باز كنید پارامترMass را معادل 5قرار دهید

گزینه Concave mesh را كلیك كنید.

همین تنظیمات را برای شی Cylander اجرا كنید.

پانل Reactorرا فعال كنید دكمه Rbcollection را فعال كنید داخل صحنه كلیك كنید تا یك مجموعه Rigid body ایجاد نمایید.

پایین پانل دكمه Addرا زده و نام هر دو شی را انتخاب نموده و دكمهSelect را بزنید.

به ترتیبReactor>create animation در نوار منو را كلیك كنید دكمه OKوسپس دكمهContinuرا كلیك كنید.

اکنون داخل پانلReactor دکمهSpring را کلیک کنید داخل دیدگاه کلیک کنید و دکمه ماوس را رها کنید.

پایین پانل  و زیر قسمتSpring properties کادرParent را کلیک کنید دکمهNone مقابل این کادررا کلیک کنید داخل دیدگاه شیCylinder را کلیک کنید.

سپس دکمهNone مقابلChild را کلیک کنید داخل دیدگاه شیPlane را کلیک کنید.

بترتیب> Create nimation Reactor در نوار منو را کلیک کنید دکمهOk و سپس  دکمهContinueرا کلیک کنید.

متحرک سازی را اجرا نمایید پانلModify را بازکرده و تنظیمات شی کمکیSpring را تغییر داده و دوباره متحرک سازی را ایجاد و سپس اجرا نمایید.

این فایل را درپوشهReactor ذخیره سازی نمایید.

 

قیدLinear dashpot :

به کمک این قید می توانید دو شیRigid body را به یکدیگر مقید نمایید یا یک بدنه را به یک مکان در فضای جهانی مقید نمایید. این فایل را دانلود کنید.

پانلReactor را فعال نمایید دکمهDashpot را فعال کنید.

داخل دیدگاه کلیک کنید. آیکون قید را توسط ابزارMove بالای شیCylander قرار دهید.

پانلModify را باز کرده و دکمهNone مقابل عبارتChild را فعال نمایید داخل دیدگاه بر روی شیPlane کلیک کنید.

بترتیبReactor>Create animation در نوار منو را کلیک کنید سپس متحرک سازی را اجرا نمایید تغییری حاصل نمی شود.

شیCylander را انتخاب کنید داخل پنجره Rigid body properties پارامترMass را معادل 5 تنظیم نمایید.

متحرک سازی را ایجاد نمایید سپس آن را اجرا کنید این فایل را در پوشهReactor ذخیره نمایید .

قیدAngular dashpot

 به کمک این قید می توانید گرایش نسبی دو شی بدنه سخت با یکدیگر و یا گرایش مطلق یک شی بدنه سخت در فضای جهانی را محدود و مقید نماییم.

 

قیدهای مشارکتی :

عملکرد قیدهای مشارکتی نسبت به قیدهای ساده بسیار مهمتر و استوارتر است اما شبیه سازی آنها بسیار مشکل تراست . همه قیدهای مشارکتی را باید به یک رهگشا قیدConstraint solver اضافه نماییم . این رهگشا بعنوان یک نگهدارنده برای قیدهای مشارکتی در یک مجموعه عمل می کند و همه محاسبات لازم برای عملکرد قیدها را انجام می دهد.


 

  فهرست گروههای اصلی
  کارآفرینی